Πρόσωπα

Το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διοίκηται από τον Πρόεδρο και από οκταμελές (8) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται απευθείας από τη Γ.Σ. 

Στο Δ.Σ. δύναται να συμμετέχουν μετά ψήφου:

α. Ο Αντιπεριφερειάρχης  Χανιών ή εκπρόσωπος του

β. Ο Δήμαρχος Χανίων ή εκπρόσωπος του

γ. Διοικητής του Ναυστάθμου Κρήτης ή εκπρόσωπος του.

Mετά τις Αρχαιρεσίες του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης της 29ης Ιανουαρίου 2014 στο Νεώριου MORO σύμφωνα με το καταστατικό, εξελέγη το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Διοικητικό συμβούλιο

1.- Πρόεδρος: Πετράκης Μανώλης, Αρχιπλοίαρχος (Μ) Π.Ν. ε.α.
2.- Αντιπρόεδρος: Δρακάκης Χαράλαμπος, Αντιπλοίαρχος  (Ε) Π.Ν. ε.α.
3.- Γενικός Γραμματέας: Τσιτωνάκη Άννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός
4.- Αναπληρωτής Γεν.Γραμματέας: Σιτζίμης Ιωάννης, Δρ. Οικονομολόγος - Πολιτισμολόγος
5.- Ταμίας: Μπινάκης Νικόλαος, Συνταξιούχος
6.- Μέλη:

α.- Καραμπουρνιώτης Παναγιώτης, Συνταξιούχος Εμπορικού Ναυτικού
β.- Λεκάκης Εμμανουήλ, Πολιτικός Συνταξιούχος
γ.- Τσακαλιάς Δαμιανός, Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α.
δ.- Τσικαλάκης Νικόλαος, Μόνιμο Στέλεχος Π.Ν.

Προσωπικό

Γραμματέας: Ελευθερία Δούκα
Νηπιαγωγός - Μουσειοπαιδαγωγός: Τζίνα Βασιλάκη
Αρχαιολόγος: Μαρία - Αρετή Τσουβαλά