Βυζαντινή περίοδος

Βυζαντινή περίοδος

Μοντέλα ιστορικών πλοίων βυζαντινών χρόνων:
Ξεχωρίζει το μοντέλο του πλοίου «Κουμπαρέα- Κουμβάριον». Τέτοιου είδους πλοία είχαν οι Μουσουλμάνοι της Κρήτης και ειδικά οι Άραβες. Σημαντικά είναι και τα μοντέλα των πλοίων «Δρόμωνας» , «Γιασί Αντά» και «Σεμπέκ». Η συλλογή πλαισιώνεται από πορτρέτα των σημαντικότερων αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, πίνακες βυζαντινών πλοίων αλλά και από μία ψηφιακή παρουσίαση της Βυζαντινής Ιστορίας.